Sponsoren:


Praktijkverpleegkundigen Ouderenzorg

(tekst aangepast mei 2010)
In de Nederlandse verpleeghuizen zijn sinds 2005 gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam. Zij hebben de eenjarige post-HBO-opleiding tot Praktijkverpleegkundige Verpleeghuiszorg gevolgd. Hun werkterrein heeft zich uitgebreid naar verzorgingshuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen. Hierbij worden voornamelijk die ouderen gevolgd die aanspraak maken op aanvullende verpleeghuiszorg zoals geïndiceerd in de behandelfunctie van de hogere zorgzwaartepakketten verpleging en verzorging.

Vanuit de huisartspraktijken zijn in toenemende mate praktijkverpleegkundigen werkzaam met het aandachtsgebied ouderenzorg. Zij richten zich ook op verzorgingshuiszorg, echter op de reguliere populatie bewoners en/of gericht op een enkele doelgroep zoals diabeten. Daarnaast zijn zij veelal verantwoordelijk voor de ouderenzorg buiten de instellingen voor AWBZ. Beide groepen praktijkverpleegkundigen functioneren op seniorniveau en hebben een flinke rugzak aan kennis en ervaring!

De doelgroep waaraan zorg wordt geboden bestaat veelal uit ouderen met multiple pathologie, waardoor samenwerking met andere hulpverleners, bij voorkeur in multidisciplinair verband, noodzakelijk is.


In 2003 is het Netwerk Praktijkverpleegkundigen opgericht. De deelnemers komen 2x per jaar bij elkaar om voor elkaar een luisterend oor te zijn, te netwerken en om kennis te delen.
Dit laatste door sprekers uit te nodigen en workshops te organiseren. Het netwerk richt zich op praktijkverpleegkundigen uit het verpleeghuis, praktijkverpleegkundigen met aandachtsgebied ouderenzorg, en alle andere belangstellenden die zich beroepsmatig bezig houden met (complexe)ouderenzorg.

Vanaf 1 maart 2010 is Netwerk Praktijkverpleegkundigen door de accreditatiecommissie van het kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden geaccrediteerd voor het bieden van bij - en nascholingen (onder het accreditatienummer 262436)

Het netwerk is geen vereniging of stichting, maar heeft zich ten doel gesteld om:

  • Onderlinge specifieke kennis van ouderenzorg uit te wisselen
  • Onderlinge ervaringen te delen
  • Bij te dragen aan de kwaliteit van de ouderenzorg
  • Bij te dragen aan een positief imago van de ouderenzorg
  • Bij te dragen aan een professionele rolontwikkeling van de praktijkverpleegkundige in het verpleeg- en verzorgingshuizen

www.netwerkpraktijkverpleegkundigen.nl

In 2005 is het netwerk een website gestart. De website geeft mogelijkheden om de doelstellingen van het netwerk te ondersteunen door het bieden relevante informatie over opleidingen, scholingen en bijeenkomsten. Als u zich wil aansluiten bij ons netwerk of behoefte heeft aan informatie dan kunt onderstaand formulier insturen

:
:
:
:
 Nieuwe afbeelding
* = Verplicht
  

Opleidingen:


Contactgegevens:

Netwerk
Praktijkverpleegkundigen
Reinder Brolsmawei 16
9815 DH Leeuwarden
Telefoon: 06-51143519
E-mail: <Klik hier>
KvK: 01171401

Realisatie: ReklameSuper Oud-Beijerland  -  Netwerk Praktijkverpleegkundigen © 2019